Weer een gat in je agenda

De coronamaatregelen zijn voor ons te lastig. De restricties van de anderhalf meter voor de bezoekers en vooral daarnaast het niet gezamenlijk mogen zingen en of luidkeels spreken op van het podium maken een leuk optreden onmogelijk.

We bekijken de mogelijkheden voor een leuk alternatief. Of dat lukt weten we nog niet. Jullie worden hier natuurlijk van op de hoogte gehouden.

Groeten
Cabaret de Bietenbrug

Share your thoughts

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.